richmond-city

Phối cảnh dự án 

 

Vị trí dự án Richmond City

Vị trí dự án 

 

MẶT BẰNG TỔNG THỂ

Mặt bằng dự án 

CĂN HỘ MẪU DỰ ÁN 

Căn hộ mẫu Richmond City 1

Căn hộ mẫu Richmond City 2

Căn hộ mẫu Richmond City 6

Căn hộ mẫu Richmond City 5

Căn hộ mẫu Richmond City 4

Căn hộ mẫu Richmond City 3

TIỆN ÍCH DỰ ÁN 

Tiện ích Richmond City 1

Tiện ích Richmond City 2

Tiện ích Richmond City 3

Tiện ích Richmond City 4

Tiện ích Richmond City 6

Tiện ích Richmond City 7

Tiện ích Richmond City 5

TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN

Tiến độ thi công Richmond City 1

Tiến độ thi công Richmond City 5

Tiến độ thi công Richmond City 2

Tiến độ thi công Richmond City 7

Tiến độ thi công Richmond City 8

Tiến độ thi công Richmond City 3

Tiến độ thi công Richmond City 4

Tiến độ thi công Richmond City 6

Phát triển dự án Richmond City